[HOẠT ĐỘNG ĐẶC SẮC] LĂNG MỘ CỔ LIÊN SERVER

Hướng dẫn hoạt động Hoạt Động Lăng Mộ Liên Server

🔸 Báo danh lúc: 19h50-20h tối thứ 7.

🔸Tham gia vào cùng máy chủ sẽ tự động tổ đội vào cùng 1 nhóm.

🔸Đánh quái, đánh người tích lũy điểm, nếu bị chết nhiều lần sẽ bị thoát khỏi hoạt động.

🔸 10 phút sau boss xuất hiện, tiêu diệt boss sẽ nhận được nhiều tích lũy điểm và cùng máy chủ cũng được “hưởng ké” nhưng ít hơn (Lưu ý: dù bị văng ra ngoài nhưng không thoát nhóm, không out game vẫn nhận được tích lũy)

🔸 Khu tối đa giới hạn: 50

🔸 Sau khi đánh Boss 1 xong, 10 phút sau thì tiến hành dồn khu. Cứ 2 phút dồn khu 1 lần (tầm khoảng 16p) cho tới khi dưới 50 người thì Boss xuất hiện hoặc hết 16 phút thì boss các khu sẽ xuất hiện luôn.

🔸Người ở khu đầu tiên nào giết Boss sẽ thắng và Boss ở các khu khác cũng tự biến mất.(tránh việc boss bị giết 2 lần).

🔸 Đồng thời máy chủ đó sẽ được thông báo giành chiến thắng.

⚠️ Nhận thưởng điểm tích lũy ở liên server thì sẽ nhận được phần thưởng ở máy chủ thật.

⚠️ Thoát ra là mất toàn bộ điểm, vui lòng nhận điểm trước khi thoát khỏi liên server.

🔰 Phần thưởng:

  • Danh hiệu AE Đoàn Kết, x2 phúc lợi online ngày trong 6 ngày.
  • Điểm tích lũy: nhận được bạc khóa, nhân sâm theo thời gian tùy theo điểm ít hay nhiều
  • Nhân sâm có tác dụng x2 kinh nghiệm, được cộng dồn với nấm.

Trung tâm hỗ trợ