[SỰ KIỆN] GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

⏰ THỜI GIAN: Từ 10:00 ngày 1/4/2024 – 10:00 ngày 31/5/2024.

👑 NPC SỰ KIỆN: NPC Sứ Giả Sự Kiện Vua Hùng ở Làng Cổ Thạch.

👑 NGUYÊN LIỆU:

 • Đánh tinh anh, thủ lĩnh: nhận nguyên liệu làm mâm sính lễ.
 • Đánh boss sự kiện “Mỵ Nương”: nhận Tín vật đính ướcPhải mặc Thời Trang Sơn Tinh hoặc Thủy Tinh thì mới nhận được.

👑 LÀM MÂM SÍNH LỄ:

 • Dùng Bạc hoặc Vàng để đổi mâm sính lễ. Sử dụng mâm sính lễ sẽ nhận được thời trang Sơn Tinh hoặc thời trang Thủy Tinh có hạn sừ dụng 3 giờ và vật phẩm ngẫu nhiên:

👉 Bạc khoá

👉 Đá Thiết Sa

👉 Đá Cường Hoá

👉 Đá Xích Hồng

👉 Đá Bảo Thạch

👉 Đá Vô Cực

👉 Rương Vàng

👉 Rương Bạc

👉 Rương Bạch Ngân

🎁 ĐỔI QUÀ: Dùng Vật Đính Ước và Vàng để đổi các vật phẩm sau:

 • Ngũ Hành Ấn Cao Cấp
 • Sách Chiến Đấu Cao Cấp
 • Kỹ Năng Rồng
 • Kinh Nghiệm Vô Hạn
 • Sách Kỹ Năng Vô Hạn
 • Cải trang Shikakui
 • Cải trang Kami
 • Cải trang Atama
 • Rương Bạch Ngân

👉  Thời Trang Sơn Tinh, Thủy Tinh: Khi Nhẫn Giả mặc thời trang Sơn Tinh đánh nhau với Nhẫn Giả mặc thời trang Thủy Tinh, sẽ không bị tăng cấp PK và sẽ cướp được 15 phút sử dụng của đối phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm hỗ trợ