[THÔNG BÁO] EVENT GIỖ TỖ HÙNG VƯƠNG

BIG UPDATE GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG – ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ LIÊN SERVER

Game sẽ tiến hành bảo trì vào 11:00 ngày 9/4 để cập nhật BIG UPDATE GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG.Chi tiết như sau:

1️⃣ Chuỗi Event Dâng Bánh Vua Hùng

2️⃣ Đấu Trường Sinh Tử Liên server: Coming Soon

3️⃣ Tính năng mới:

🔸 Thời trang vĩnh viễn cho thú nuôi

🔸 Khu Luyện Tập dành riêng cho gia tộc và Thẻ luyện tập gia tộc

🔸 Đua Top Cao Thủ Nhi Đồng và Tài Phú Nhi Đồng(thay cho Top Nhi Đồng và Top Cường Hóa hiện tại).

🔸 Túi chứa táo.

4️⃣ Nâng cao trải nghiệm người dùng

🔸 Đổi rồng nhỏ có hạn sử dụng thành chim đại bàng (chỉ sổ không đổi)

🔸 Điểm max của rồng nhỏ cấp 1 còn 20.000 thay vì 180.000

🔸 Giảm da thú khi kích hoạt sức mạnh của rồng nhỏ(từ 500 xuống còn 50) -> Nhẫn Giả nào đã dùng 500 mảnh da thú để kích hoạt thì liên hệ fanpage và cung cấp thông tin để được hỗ trợ lại 450 da thú.

5️⃣ Các lỗi game đã được fix

🔸 Lỗi hiển thị điểm của bí kíp.Hiển thị đúng: bí kíp mua từ shop sẽ có khởi đầu là 2000 điểm

🔸 Lỗi nhiệm vụ hang động đi qua cửa 1 nhưng không hoàn thành được nhiệm vụ

🔸 Lỗi sai text câu thông báo hoạt động của Đấu trường sinh tử(thông báo sai giờ).

🔸 Ải gia tộc: Tên phòng không đúng vị trí, nhấn vào không chạy đến.

🔸 Nhiệm vụ tuần hoàn: Nhận nhiệm vụ ở 1 nơi nhưng khi trả ở 1 nơi.

🌞 Chúc các Nhẫn Giả trải nghiệm bản BIG UPDATE này thật vui vẻ !

Trung tâm hỗ trợ