[Hướng Dẫn] Nâng cấp tài khoản ảo sang tài khoản gmail thật

Lợi ích khi dùng tài khoản gmail

1️⃣ Hướng dẫn đổi từ tài khoản ảo -> tài khoản có gmail thật

🔸 B1: Sau khi đăng nhập tài khoản ảo thành công thì chọn ” đổi Email ” và điền các thông tin tương ứng sau đó chọn Đồng Ý.

▪️ 1. Mật khẩu hiện tại

▪️ 2. Mật Khẩu mới

▪️ 3. Điền gmail thật(chỉ hỗ trợ gmail với đuôi @gmail.com, không hỗ trợ các loại đuôi khác như yahoo với đuôi @yahoo.com)

🔸 B2: Sẽ có poup thông báo thư xác thực gửi đến gmail đã điền.

🔸 B3: Vào gmail đã đăng ký(Inbox, Spam, thư rác).. sẽ nhận được thông báo như hình. Chọn ” vào đây ” để xác nhận đổi thông tin

🔸 Cập nhật thành công, tài khoản đã trở tài khoản có gmail thật

🔸 Sau khi trở thành tài khoản với gmail thật thì tất cả các thao tác thay đổi thông tin nhân vật đều sẽ có thư xác thực qua gmail đã đăng ký.

2️⃣ Những bất cập khi dùng tài khoản ảo và lợi ích khi dùng tài khoản đã xác thực gmail thật

Hãy dùng tài khoản bằng gmail thật để có thể bảo mật và được hỗ trợ tốt nhất

Trung tâm hỗ trợ