[HƯỚNG DẪN] CÁCH NHẬP – NHẬN GIFTCODE

Sau khi nhận giftcode thì các Nhẫn Giả có thể nhận quà bằng cách gõ vào trong khung chat với mã như sau:

quatang + dấu cách + mã code. Ví dụ: quatang likepage976

Quà sẽ được gửi về thư của nhân vật nếu nhập đúng

Trung tâm hỗ trợ