[HOẠT ĐỘNG ĐẶC SẮC] ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ LIÊN SEVER

Hoạt Động Đấu Trường Sinh Tử Liên Server

⏩ Thời gian:

+ Thời gian đăng ký: Trước 20:00 CN hàng tuần

+ Thời gian hoạt động: Từ 21:00 – 21:45 CN hàng tuần

  • Đăng ký liên sv ở NPC Rengoku ở các làng
  • Sau khi đăng ký thì đăng nhập ở máy chủ liên sv
  • Không sử dụng tính năng, và các loại thuốc ở máy chủ liên sv(có thể dùng thuốc trước rồi đăng ký – thời gian thuốc sẽ được x2 lên ở liên sv)
  • Cơ chế hoạt động giống như đấu trường trong server, tối đa tổ đội 3 người tham gia.

⏩ Nhận Thưởng

🔸 Điểm Tích Lũy

  • Tham gia sẽ nhận được điểm tích lũy, phần thưởng sẽ được x2 so với ngày thường.
  • Tham gia đấu trường xong, nhận thưởng tích lũy ở NPC Rengoku ở liên server, phần thưởng sẽ được tự chuyển về nhân vật ở máy chủ đó.
  • Trong suốt tgian tham gia nếu thoát ra hoặc mất kết nối sẽ mất điểm tích lũy

🔸 Quà vào các vòng

⏩ Lưu ý:

  • Khi 1 người chat liên sv, những người khác sẽ xem được thông tin người đó
  • Phải nhận thưởng ở liên server xong thì mới nhận được thưởng ở server chính(nếu không nhận ở liên server trước thì sẽ mất phần thưởng luôn)
Trung tâm hỗ trợ