[Hướng Dẫn] Lấy mã giao dịch thông qua Apple ID

Lấy mã giao dịch thông qua Itunes Apple ID

Bước 1: Các Nhẫn Giả hãy vào phần Settings và chọn phần Apple ID của mình.

Bước 2: Chọn Phương Tiện & Mục Mua.

Bước 3: Chọn Xem tài khoản.

Bước 4: Chọn Lịch Sử Mục Mua.

Bước 5: Chọn game Ninja(nếu đã thanh toán).

Bước 6: Lấy ID Đơn Hàng và gửi BQT.

Trung tâm hỗ trợ